Učivo pro chybějící žáky 7. 12.

Český jazyk

učebnice: str. 37/ 4

písanka: str. 34

Matematika

str. 52/ dodělat

str. 53/ 5

str. 77/ 1, 2

2023-12-07

Učivo pro chybějící žáky 6. 12.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 26/ 2

učebnice: str. 37/ 1, 2 ( u cv. 1 jsme slova řadili podle abecedy a vymýšleli další slova souřadná)

Matematika

do sešitu:

10+0=          70-50=

50+40=         60-30=

30+60=         30-30=

20+20=         100-50=

70+30=          40-20=

str. 52/ počítání ozdobiček

str. 64/ 1 zkoušeli jsme práci s pravítkem

Opakovali jsme pojmy: přímá čára, křivá čára, lomená čára.

 

2023-12-06

Učivo pro chybějící žáky 5. 12.

Český jazyk

učebnice: str. 36

do sešitu D nebo Š - uč. 36/ 2a - 3 věty

Matematika

str. 82/ 6

str. 52/ 4, 5

+ čertovské pracovní listy viz. příloha

IMG_3622.jpg
IMG_3623.jpg
2023-12-05

Dobrůtky pro zvířátka

2023-12-05

Učivo pro chybějící žáky 4. 12.

Český jazyk

učebnice: str. 35/ 2, 3

pracovní sešit: str. 26/ 1

písanka: str. 33

čítanka: str. 47

Procvičujeme řazení slov podle abecedy, druhy vět, slova protikladná, slova souznačná.

Matematika

str. 82

- učíme se pracovat s rýsovacími potřebami

Prvouka - listnaté a jehličnaté stromy

2023-12-04