Kroužek sebeobrany

Školní rok se chýlí ke konci, ale naši žáci nelení a ani jejich učitelé. V rámci projektu IKAP jsme prošli několika hodinami sebeobrany. Byla to místy dost dřina a občas to bolelo, zvlášť když učitel slouží jako figurant a je dovoleno téměř vše :)  Foto zde.

2022-06-23

Zeměpisná výprava Polabím

Třída 8.B se vydala na exkurzi Polabím. Z Libice nad Cidlinou jsme se vypravili na hradiště Slavníkovců. Odtud podél Cidliny na soutok s Labem. Dále Libickým luhem do Poděbrad, kde na nás čekala loď Blanice, která nás dovezla do Nymburku. Po prohlídnce Nymburku nás kapitán odvezl zpět do Poděbrad, kde jsme se "osvěžili" místními prameny. Foto zde.

2022-06-18

Přírodovědná exkurze do Průhonického parku

Žáci ZŠ Svítkov se zúčastnili unikátní exkurze do Průhonického Parku pod záštitou vedoucího pracovníka Botanického ústavu Akademie věd České republiky prof. RNDr. Miroslava Vosátky, Csc. Žáci společně s pedagogy navštívili laboratoře, kde si vyzkoušeli práci vědců, skleníky s léčivými rostlinami, park zapsaný na seznam světového kulturního dědictví UNESCO a přilehlý zámek s výstavou o historii zahrad. Foto zde.

2022-06-15

Krásný dětský den na zámku

Naše školní kapela Kids United si záhrála na Krásném dětském dnu, který se každoročně koná na pardubickém zámku. Děkujeme kapele Mixle v Piksle, která nás před 3 měsící objevila a nebála se pozvat na pódium více jak 20 dětí. Video zde a foto zde.

2022-06-12

Zápis pro ukrajinské děti/Позачерговий набір до базової освіти учнів з України на 2022/23

Informace ke zvláštnímu zápisu do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23 podle dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.: (Lex Ukrajina školství)

Позачерговий набір до базової освіти учнів з України на 2022/23 навчальний рік (згідно з § 2 Закону № 67/2022 Coll. Lex Ukraine)

POČET volných míst v ZŠ Pardubice-Svítkov, Školní 748: 0

Кількість вакансій у ZŠ Pardubice-Svítkov, Školní 748: 0

·         Zápis je určen dětem, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou.

·         Termín zápisu je 15. 6. 2022 od 14:00 do 18:00 hodin ve všech základních školách v Pardubicích. 

·         Žádost o přijetí, případně žádost o odklad zahájení povinné školní docházky, může podat:

-        zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva  (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec, viz příloha č. 1 informace MPSV, str. 2-3),

-        zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona).

Žádost o přijetí vyplní zákonný zástupce na místě.

·         K zápisu je nutné přinést vízový štítek nebo cestovní pas dítěte. Pokud máte, vezměte s sebou i další dokumenty dítěte (rodný list, potvrzení o místě pobytu z cizinecké policie, doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat; atd.)

·         Po zapsání ve škole dostane dítě registrační číslo a bude zahájeno správní řízení. 

·         Během zápisu můžete požádat i o přijetí dětí starších. V případě nedostatečného počtu míst ve škole, mají přednost v umístění děti se žádostí o přijetí do 1. ročníku základní školy.

·         Žádost o přijetí se znovu nepodává u dítěte, které už je žákem základní školy v Pardubicích.

·         Na webových stránkách https://pardubice.eu/pomoc-ukrajine jsou vyvěšena kritéria pro přijetí dítěte do základní školy, mapa školských spádových obvodů a seznam ulic a jejich spádových škol.

·         Povinná školní docházka v České republice začíná ve školním roce 2022/23 pro děti narozené od 31. 8. 2016. 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЙ У ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОКУ ВІДПОВІДНО § 2 АКТУ No 67/2022 СБ. (ЛЕКС УКРАЇНА ОСВІТА)

Директор ДНЗ «Пардубіце-Полабіни», ZŠ Pardubice-Svítkov, Školní 748 Ing. Monika Dobruská оголошує місце та час спеціальної реєстрації відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до базової освіти на 2022/23 навчальний рік:

15. 6. 2022  14:00 до 18:00 у директора школи

Ця спеціальна реєстрація призначена лише для дітей, яким надано тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні.

Це підтверджується візовою наклейкою або записом про надання тимчасового захисту, яким було надано візу на перебування понад 90 днів з метою перебування в Чеській Республіці, що автоматично вважається за законом візою. для іноземців з тимчасовим захистом.

Про це свідчить видана візова наклейка або штамп у паспорті.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони мають українське громадянство.

Очікувана кількість прийнятих дітей - 0

Організація зарахування

1. Про допуск подається законний представник за законодавством України або законний представник за чеським законодавством.

2. Законний представник зобов'язаний зареєструвати дитину, яка перебуває в Чеській Республіці більше 3 місяців і яка досягла 31 серпня 2022 року 6 років на першому курсі базової освіти в 2022/23 навчальному році. . Якщо законний представник просить перенести початок обов'язкового відвідування школи, необхідно задокументувати рекомендовану оцінку відповідної шкільної консультативної установи та лікаря-спеціаліста чи клінічного психолога.

3. Законні представники зобов'язані подати такі документи:

(а) заява про вступ до базової освіти

(b) візовий документ дитини (для неособистих заяв, копія документа повинна бути подана та подана);

(c) документ, що дає право представляти дитину.

4. Директор школи приймає рішення про вступ до базової освіти за встановленими критеріями:

Проживання на території школи

Старший брат і сестра в школі

У Пардубіце 7 червня 2022 р

Директор початкової школи : Ing. Monika Dobruská

plakat_cz_ukr.pdf
informace_zapis_Ukrajinci.pdf
Zadost_o_prijeti_ditete_ZS_cesko-ukrajinsky-1.doc
Kriteria_ukrajinsky.pdf
2022-06-09