8.10.2021 - volby

Dne 8.10.2021 proběhnou v prostorách školní jídelny volby. 

Z tohoto důvodu bude úprava rozvrhu hodin, kterou Vám sdělí třídní učitelé. 

Děkujeme za pochopení

vedení školy

2021-09-29

Nová školní knihovna

Výpůjční doba: čtvrtek 9.30h - 9.50h, pondělí až pátek 12h - 14h

Nová školní knihovna je již od září v provozu. V minulém školním roce byla doplněna o nové knihy pro děti a mládež. Žáci mají možnost navštěvovat knihovnu nejen v rámci výuky, ale také si mohou knihy bezplatně zapůjčit domů (dle stanovených pravidel).

Výpůjční doba pro zájemce je ve čtvrtek v době velké přestávky od 9.30h do 9.50h, dále od pondělí do pátku v době cca od 12h do 14h, případně i v jinou dobu po domluvě s paní učitelkou Dagmar Němečkovou (2. stupeň) nebo s paní učitelkou Monikou Palatovou (1. stupeň). 

Těšíme se na nové čtenáře!

2021-09-27

Lidový běh Vaňka Vaňhy

Děkujeme všem běžcům z řad žáků a rodičů, kteří se zúčastnili lidového běhu. Naše škola v soutěži škol obsadila 5. místo a obdržela hodnotné ceny. Poznáte nás podle zelených dresů od sponzora B&C Trade. Foto zde.

2021-09-19

Výsledky voleb do ŠR z řad zákonných zástupců

                                                                                  Č.j.: S/0907/2021/1

Výsledky voleb zákonných zástupců do Školské rady konané dne 14.09.2021 

Z důvodu končícího volebního období Školské rady byly vyhlášeny volby pro zákonné zástupce s účinností nástupu od 15.9.2021

Za zástupce z řad zákonných zástupců školy do Školské rady ZŠ Pardubic–Svítkov, Školní 748, 530 06 Pardubice byly řádně zvoleny tyto kandidátky:  

·      Mgr. Šárka Mrklovská

·      Mgr. Lucie Doležalová  

 a stávají se od 15.9.2021 jejími platnými členy na tříleté volební období.

Členové volební komise:

Mgr. Jana Musilová

Mgr. Kateřina Tichá   

Mgr. Kateřina Vlasáková

V Pardubicích dne 15.9.2021                                        

                                                   

2021-09-15

Sběr papíru

Čtvrtek  30.9.  13 - 17 hod.

Pátek     1.10.    7 - 8 hod.

Sběr se bude vážit opět ve škole!

Kartony vozte odděleně!

2021-09-14