Konzultační a třídnická hodina pro žáky 2.stupně

Vážení rodiče, milí školáci

v souvislosti s rozvolňováním krizových opatření bude od 9.6.-12.6.2020 možná omezená konzultace dětí ve  škole. Konzultační dopoledne a třídnická hodina proběhne od 8:20 -11:00 hodin dle rozpisu u svých třídních učitelů v systému BAKALAŘI.   Během dopoledne  se žáci  postupně setkají s třídním učitelem a vyučujícími hlavních  předmětů, aby se společně věnovali kontrole učiva a dostali informace k dalšímu školnímu roku. Přítomnost ve škole je dobrovolná, nová látka probírána nebude. Konzultační dopoledne proběhne ve skupinách maximálně 15 dětí za dodržení přísných hygienických podmínek. Platí stejná nařízení, jako pro žáky prvního stupně viz. AKTUALITY (web). 

Učebnice se budou vybírat a rozdávat v prvním týdnu v září. 

Pro účast bude nutné vyplnit čestné prohlášení s datem konzultačního dopoledne. viz. příloha

Děkujeme

vedení školy

příloha_čestné_prohlášení.pdf
2020-05-26

POKYNY - nástup žáků k 25.5.2020

Vážení rodiče, milí školáci,
od pondělí 25. 5. 2020 usednou někteří z vás po dlouhé době do školních lavic, ostatní budou pokračovat v distanční výuce v domácím prostředí.
Školní skupiny čeká nestandartní výuka za velmi přísných hygienických podmínek, které se budeme snažit všichni dodržovat. Věříme, že jste všichni byli s těmito pravidly seznámeni.

Děkujeme, že své děti doma náležitě poučíte. 


Organizační informace:
1) ráno 25. 5. 2020 každý žák před vstupem do budovy školy odevzdá svému vyučujícímu ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s datem 25. 5. 2020 – bez něj nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna
2) žák musí nastoupit ke školnímu vzdělávání k výše uvedenému datu (nelze nastoupit později)
3) žák musí být před školou včas, pozdní příchod není možný - nástup dětí od 7:30 - 7:50 dle rozpisu tříd u třídních učitelů u různých vchodů do školy (hlavní vchod a boční vchod u Tv)
4) každý žák bude mít 2 roušky a sáček na jejich odkládání
5) žák využije k přezutí bačkory z šatny (dodatečně vyzvedne v průběhu dne - 25.5.2020)
6) pokud žák onemocní v průběhu školního vzdělávání nebo bude poslán v průběhu vyučování domů (např. z důvodu bolesti břicha) – musí rodič doložit potvrzení od lékaře, že je dítě v pořádku a může zpátky do kolektivu, Při nepřítomnosti žáka prosíme rodiče o neprodlené omluvení paní učitelce třídní.
7) vyučování bude končit po 4. vyučovací hodině – opět s časovými rozestupy ( od 11.30 hod.)
8) vyučovat se budou hlavní předměty dle ročníků: ČJ, M, AJ, PRV, PŘ, VL - Rozvrh hodin neplatí, o náplni výuky si rozhodne tř. učitelka (těl. vých. nesmí být). Každá skupina bude mít přestávky na WC v jiný čas. Klasické přestávky na chodbách nebudou, aby se nám děti neshlukovaly.

9) RODIČE MAJÍ PŘÍSNÝ ZAKAZ VSTUPU DO BUDOVY!!! (v ranních i odpoledních hodinách)

10) Dobrovolná výuka proběhne od 25. 5. do 25. 6. ( 26. 6. vysvědčení, 29. a 30. 6. ředit. volno). Pro žáky, kteří mají distanční výuku se předání vysvědčení domluví individuálně se svými třídními učiteli.

Doufáme, že tyto informace Vám poslouží k představě, jak výuka bude asi probíhat. Samozřejmostí je dezinfekce tříd, chodeb, WC, atd.. Ve třídách bude dostatek dezinf. mýdel, bezoplachové dezinfekce, dostatek papírových ručníků. Každé ráno bude dětem měřena teplota. Pokud dítěti naměříme zvýšenou teplotu, dítě se nesmí zúčastnit výuky, rodič bude okamžitě informován, aby si dítě vyzvedl. Velice Vás prosíme, neposílejte do školy dítě s jakýmkoli zdravotním problémem (nachlazení, bolest v krku…). I tak to bude pro děti náročné.

Vážení rodiče, budeme se snažit zorganizovat vše co nejlépe, abychom děti stresovali co nejméně, ale sami vidíte, že při dodržení základních pokynů (nemíchat skupiny, neshlukovat se, využití jen vlastních venkovních prostor…) je jakákoli organizace, časové rozvržení  skupin velice obtížné. Proto Vás velice prosíme o spolupráci a vstřícnost, abychom pro děti i tak připravili v rámci možností co nejlepší podmínky pobytu ve škole.

Rozdělení do skupin, přesné časy začátku a konce vyučování + vstup do školy a rozvrh hodin vám upřesní na webových stránkách třídní učitel do 22.5.2020

Děkujeme za pochopení

vedení školy

 

2020-05-18

Hodnocení výsledků za druhé pololetí šk.roku 2019/2020

Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí 2019/2020

Principy hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019/2020 jsou v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020. viz. příloha

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení bude vyjádřeno klasifikačním stupněm (známkou)

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 se bude řídit těmito principy:

-  základem klasifikace 2. pololetí budou známky z období, kdy žák řádně docházel do školy

 - podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

-  podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky

-  podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu)

-  vyučující zohlední například: snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů, samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky, případně další podklady, zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném nejen na informační technologie

- klasifikace za 2. pololetí vzhledem k výrazně diferencovaným podmínkám vzdělávání by neměla být horší než v předchozím pololetí

 Zameškané hodiny se počítají pouze do data 11. 3. 2020, distanční forma se nezapočítává.

Dobrovolná výuka prozatím 1. stipně proběhne od 25. 5. do 25. 6. ( 26. 6. vysvědčení, 29. a 30. 6. ředit. volno).

Předání vysvědčení pro nenastupující žáky bude upřesněno dle vyvíjející se situace. 

 

vedení školy

 

vyhlaska-hodnoceni.pdf
2020-05-18

ukončení stravování ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že k obnovení stravování v tomto školním roce už nedojde a obědy
jsou postupně odhlašovány už od 11. 3. 2020, budou se přeplatky vracet již v měsíci červnu.
Pokud přijdou platby záloh i v měsíci červnu a červenci, budou počítány už na další školní rok. První záloha na příští školní rok by měla přijít do konce měsíce srpna.
Pokud chcete nějaké informace ohledně školní jídelny, volejte v dopoledních hodinách
tel. ŠJ 466 304 073 , v době naší nepřítomnosti využívejte záznamník
mobil 731 681 192
e-mail - obedy@zssvitkov.cz
Děkuji
M. Rosulková
ŠJ Svítkov

2020-05-14

Termín přijímacích zkoušek

Vážení rodiče a žáci, 

sdělujeme Vám termín přijímacích zkoušek.

Pro devítky jeden termín přijímací zkoušky: 8.6.2020 - podrobnosti sledujte na Vámi napsané první střední škole, která Vám sdělí podrobnosti (časy,....)

Pro páté a sedmé ročníky, termín přijímací zkoušky: 9.6.2020 - podrobnosti sledujte na Vámi vybrané škole.

Z důvodu jen jednoho termínu byl od MŠMT navýšen čas, v matematice o 15 minut a v českém jazyce od 10 minut. 

vedení školy

2020-05-07