informace stravování - od 18.11.2020

Vážení rodiče,
První a druhé třídy budou od 18. 11. 2020 přihlášené ke stravování a budou obědvat ve školní jídelně. Pokud nebudete chtít oběd, musíte si ho sami odhlásit.

Třetí až deváté třídy budou od 18. 11. 2020 nadále odhlášené. Pokud budou mít žáci z těchto tříd zájem o oběd, musí si ho sami přihlásit . Přihlášky , prosíme do 12,00 hodin den předem.
Výdej obědů bude bez polévky z výdejního okénka.
Nadále platí čas výdeje z výdejního okénka 1. stupeň – 11,30 – 12,30 hodin
                                                                2. stupeň – 12,30 – 13,30 hodin

Děkujeme za spolupráci.

ŠJ Svítkov
M. Rosulková

2020-11-13

Výuka žáků 1. a 2. tříd od 18.11.2020

Vážení rodiče, 

dle informací z MZ a MŠMT se obnovuje výuka žáků 1. a 2. ročníků základních škol. 

Tato prezenční výuka je POVINNÁ!!!

Informace k organizaci výuky, ŠD a stravování:

  • Prezenční výuka probíhá v homogenních třídách (třídy se nesmí promíchat), proto se organizuje příchod  do školy, časy stravování atd. Prosíme rodiče o dodržování níže uvedených časů a pokynů. Bohužel jsou to nařízení, kterými se musíme řídit. Nemůže být za uvedených podmínek dodržen provoz ranní družiny, i tak máme pro Vás alespoň trochu pozitivní informaci.  
  • Žákům, kteří navštěvují ranní družinu, bude umožněn vstup do školy v 7:00 hod. hlavním vchodem (stará budova), kde se žáci převléknou a přezují, dále pak pokračují již do svých tříd, kde budou jejich třídní učitelky. (na tuto dobu dejte prosím dětem hry, hračky,....) 
  • Nástup  žáků na výuku, kteří nevyužívají ŠD  - žáci se sejdou na určeném místě v daný čas, kde si je vyzvednou třídní učitelky. 
  • Boční vchod přístavba: Příchod do školy: 1.A - 7:30 hod. , 1.B - 7:40 hod., 1.C - 7:50 hod ......... odchody na obědy: 1.A  - 11:15 hod., 1.B - 11:30 hod., 1.C  - 11:45 hod. - děti které nejdou do ŠD, odchází po obědě okamžitě domů, ostatní děti budou odváděny do ŠD
  • Hlavní vchod: Příchod do školy: 2.A - 7:45 hod. , 2.B - 8:00 hod. .............odchod na obědy: 2.A - 12:05 hod., 2.B - 12:20 hod. děti, které nejdou do ŠD, odchází po obědě okamžitě domů, ostatní děti budou odváděny do ŠD
  • Je povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (výjimka při stravování a konzumaci pokrmů) - prosím dejte dětem minimálně 3 ks roušek!!! Jestliže je dítě ve škole celý den, roušky uložte do sáčků a dejte náhradní sáček na použité roušky
  • V rámci výuky bude zařazován více pobyt venku, to se týká i odpolední ŠD. Dávejte dětem vhodné oblečení, které se v tomto období hodí. (mohou si ho i zamazat)
  • Poučte děti o hyginických návycích - mytí rukou, dezinfekce, rozestupy, nošení roušek
  • Výuka bude přizpůsobena potřebám žáků a nařízením MŠMT - více informací u svých třídních učitelek a na Bakalářích

Děkujeme  za pochopení a snad vše společnými silami zvládneme

 

vedení školy

2020-11-12

Výuka pro žáky 3.-9. tříd od 18.11.2020

Pro žáky 3.-9.ročníků zůstává povinná distanční výuka. 

Žáci mají možnost i nadále si odebírat obět přes výdejní okénko. 

2020-11-12

stravování v týdnu od 7. 12. 2020 - 11. 12. 2020

Vážení rodiče,
První až páté třídy zůstávají stále přihlášené ke stravování a budou obědvat ve školní jídelně. Pokud nebudete chtít oběd, musíte si ho sami odhlásit.
V týdnu od 7. 12. – 11. 12. 2020 jsou přihlášené ke stravování sedmé a deváté třídy , tyto třídy budou také obědvat ve školní jídelně.

Šesté a osmé třídy budou v týdnu od 7. 12. – 11. 12. 2020 odhlášené. Pokud budou mít žáci z těchto tříd zájem o oběd, musí si ho sami přihlásit . Přihlášky , prosíme do 14,00 hodin den předem.
Výdej obědů bude bez polévky z výdejního okénka.
Čas výdeje z výdejního okénka pouze pro šesté a osmé třídy – 12,30 – 13,30 hodin
Mimo tento čas nebude možné oběd vydat. Pro výdej z okénka, prosím , zvoňte.
Výdej obědů pro nemocné děti od 14,00 – 14,30 hodin.
Platí pro první den nemoci, potom je nutné obědy odhlásit.
Děkujeme za spolupráci.

ŠJ Svítkov
M. Rosulková
Tel. 466 304 073, 731 681 192

tabulka - obědy 7. 12. - 11. 12.docx
2020-11-02

Stravování od 2.11.2020

Vážení rodiče a milí žáci, 

stravování pro žáky na distanční výuce zůstává zachováno jako před prázdninami výdejním okénkem.

Jen si oběd musíte samostatně přihlásit do 12:00 hod. předchozího dne. 

Případné dotazy volejte 466 304 073 (záznamník) a mobil 731 681 192 - 8,00 – 12, 00 hodin

Děkujeme za pochopení. 

2020-11-02