Jak se fotí fotokroužek

V rámci projektu IKAP na SPŠCH navštěvují žáci fotokroužek. Teorie již vystřídala praxi a žáci vyrazili do terénu. Podívejte se, jak se fotí fotokroužek

2022-05-30

Zápis do školní družiny PRO BUDOUCÍ PRVNÍ ROČNÍK

se koná ve čtvrtek 9.6.2022  od 16:00 hod. ve školní jídelně.

Pro urychlení, prosím, stáhnětě přihlášku (www.zssvitkov/Dokumenty) a vyplňte osobní údaje dítěte.

2022-05-30

Dějepisná exkurze na Chlum

8. ročníky se zúčastnily tradiční exkurze do pamtníku bitvy na Chlumu. Počasí bylo téměř totožné jako památného dne 3. července 1866, kdy pruská armáda porazila armádu Rakouska v největší bitvě na území našeho státu. Déšt a zima jen umocnila ponurou atmosfétu památníků a válečných hrobů. Přesto jsme si exkurzi užili díky zajímavému výkladu průvodkyně a doslova "bojové" hře paní učitelky.  Foto zde.

2022-05-27

Pozvánka na Den dětí 1.6.2022

SRPDŠ ve spolupráci se ZŠ Pardubice - Svítkov Vás zve na hudební odpoledne pro celou rodinu
 vystoupí:        MIXLE v PIKSLE rock´n´roll nejen pro děti
                       a žáci ZŠ

Akce se koná na školní zahradě dne 1.6.2022 od 17: hodin. 
V Případě deště se vystoupení nekoná a budeme hledat náhradní termín.
Kdo si přinese buřty nebo jiné dobroty na oheň, bude moci si je opéct.
Napichováky budou k dispozici. Prodejní stánek s nápoji je zajištěn.
Přijďte si s dětmi užít fajn odpoledne.

viz. příloha

Den_Deti_1.6.2022_MIXLE.pdf
2022-05-18

Projekt - Kulatá výročí

3.5. proběhl na 2. stupni školní projet pod názvem Kulatá výročí. Žáci zpracovávali různá témata, či osobnosti ze světa i Česka. V hlasování žákovské rady získal nejvíce hlasů projekt třídy 7.A Potopení Titaniku. Na druhém místě se umístil projekt 8.B,který mapoval cestovatelský život Zikmunda a Hanzelky. Na třetím místě skončil projekt zaměřený na 50. výročí loutkářského muzea v Chrudimi.  Foto zde. 

 

 

2022-05-18