Informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
informativní schůzka se uskuteční ve středu 26.8.2020 od 16 hodin.
Sraz bude před hlavním vchodem do budovy školy. Zde si Vás převezmou třídní učitelky Vašich dětí.
Dostanete informace týkající se organizace začátku šk. roku a nákupu pomůcek do 1.třídy.
Pokud se schůzky nemůžete zúčastnit, pošlete prosím za sebe svého zástupce.
Hezké prázdniny !
tř. učitelky 1. ročníků - L.Žandová, M.Pavelková, M.Chlaňová

2020-06-04

Úplata za zájmové vzdělávání - vrácení přeplatku

Z důvodu uzavření školní družiny v dubnu, květnu a červnu 2020 vznikl přeplatek za zájmové vzdělávání ve výši 540 Kč.

Aby mohl být přeplatek vrácen na účet zákonných zástupců, je nutné vyplnit potvrzení v příloze a doručit jej do schránky školy nebo mohou děti předat osobně vychovatelce v odpolední skupině. Děkujeme. 

Potvrzení - číslo účtu přeplatek.docx
2020-06-01

Kroužky keramiky

nemohou z hygienických a bezpečnostních důvodů pokračovat v práci.

Téměř všechny výrobky jsme dětem dokončily a vypálily, během června si je děti budou moci odnést domů - včas vás seznámíme s organizací předávky. Díla, která ještě potřebují zásah dětské ruky, si počkají na příští školní rok.

Částka za kroužek, kterou děti nevyčerpaly, bude převedena na první pololetí příštího školního roku, účastníci poté uhradí pouze adekvátní část poplatku. 

Vedoucí kroužků keramiky - Vladimíra Kozáková a Marcela Petrová

Tel. 730584103

2020-05-27

Žádosti o pardubickou kartu - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
jelikož je třeba podat žádosti o pardubickou kartu na dopravní podnik,prosím Vás o její vyplnění a odevzdání v naší škole.
Pardubická karta slouží nejen k dopravě v MHD, ale i ke stravovacímu systému v naší škole.
Kdo si nechce zřídit pardubickou kartu, tak si bude muset na stravování pořídit čip v hodnotě 100,- Kć u vedoucí školní jídelny.
Žádosti si můžete vyzvedávat u bočního vchodu školy na stole ve dnech: 1.6.- 5.6.2020 (pod stříškou v areálu školy)
Vyplněné žádosti s podpisem vhazujte do bílé schránky školy v ulici Kostnická nejpozději do 15.6.2020 !!!
V žádosti musí být vložena a podepsána fotografie dítěte. (nejlépe průkazové foto)
Žádost vložte do obálky či folie , zajistíte případné ztrátě fotografie.
Vyhotovení karty je pro prvňáčky ZDARMA!

Očekávejte od nás další mejlík ohledně schůzky budoucích prvňáčků.
Bohužel momentálně zatím nemůžeme sdělit bližší termín uskutečnění z důvodu přísných hygienických podmínek ve škole.

Karty budou vyhotoveny a předány v prvním týdnu v září 2020 !

 

Ing. Monika Dobruská, ředitelka školy

2020-05-27

Výsledky zápisu do prvních tříd

Vážení rodiče, 

výsledk zápisu najdete na internetových stránkách:https://zapisyzs.pardubice.eu - buď pod naší školou ZDE  nebo u své podané žádosti!

Výsledky jsou též vyvěšeny na naší základní škole. 

2020-05-27