On-line třídní schůzky

Vážení rodiče, 

v termínu mezi 22.2. - 5.3.2021 se uskuteční on-line třídní schůzky pro 3.-.9.ročníky na distanční výuce. 

Termín a čas Vám bude upřesněn třídním učitelem.

Je nutné, aby se rodiče zúčastnili, protože zde budou  probírány záležitosti týkající se nejen distanční výuky. 

Děkujeme.

vedení školy

2021-02-22

Stravování od 1.2.2021

Vážení rodiče a žáci, 

i nadále zůstává možnost stravování žáků na distanční výuce z výdejního okénka formou přihlašování. 

Od 1.2.2021 bude součástí oběda i polévka a postupně se bude přecházet na zatavovací systém misek (stejný systém jako Globus). 

Tento systém bude pro děti lepší z důvodu manipulace a převozu stravy. 

2021-02-01

Předání vysvědčení + informace pro rodiče

+ Vysvědčení (respektive výpis známek) za letošní pololetí bude vydáno 28.1.2021. Žáci na prezenční výuce ho dostanou ten den ve škole, ostatním bude zveřejněno v systému BAKALÁŘI - pololetní klasifikace. Žáci navíc dostanou k výpisu ještě krátké slovní hodnocení k distanční výuce. To bude žákům na distanční výuce též zasláno elektronickou cestou. Výpisy vysvědčení budou žákům předány při nejbližší možné příležitosti nástupu do školy. 

+ 29.1.2021  pololetní prázdniny

+ 15.2.- 21.2.2021 jarní prázdniny

+ Je možný nástup žáků devátých ročníků od 1.2.2021 - sledujte prosím informace u svých třídních učitelů v systému Bakaláři. 

+ Povinností rodičů je sledovat pravidelně informace a sdělení o svých dětech v komunikačním systému BAKALÁŘI. 

Děkujeme za pochopení.

vedení školy

 

2021-01-26

Výměna Pardubických karet

Vážení rodiče, 

dle informací DPMP se od 1.2.2021 mění odbavovací sytém v MHD. 

S novým systémem budou zaváděny i nové karty za poplatek 50,- Kć. 

Předplacené žákovské jízdné bude normálně fungovat po dobu jeho platnosti na starých kartách ( max. do 31.12.2021). 

Elektronické peněženky budou muset být vyměněny na nové Pardubické karty nejpozději do konce března 2021. ( s novým systémem Vás některé autobusy po jarních prázdninách již neodbaví). Zůstatky z původní karty budou převedeny na novou Pardubickou kartu.

Oba typy karet lze stále používat pro stravování v základní škole!!!

Doporučení je:  Karty si po prvotním náporu samostatně vyměňovat od května do sprna 2021. Od 1.9.2021 nebude možné nahrávat předplacené časové jízdné na starou kartu. 

Karty lze objednávat klasickým způsobem ve výdejných cetrech (ulice Pernerova a hlavní vlakové nádraží) nebo je doporučeno objednávat pře e-shop DPMP s dostatečným předstihem dle instrukcí. 

Výměnu si zařizují zákonní zástupci žáků. 

2021-01-15

Výuka od 11.1.2021

Vážení rodiče a žáci, 

bohužel opět došlo k prodloužení nouzového stavu, tudíž po nařízení MŠMT a MZ pokračujeme ve stejném režimu jako tento týden. 

Tedy 1. a 2. ročníky na prezenční výuce a ostatní ročníky v distanční výuce za stejných podmínek. 

Tento stav je prozatím vyhlášen do 22.1.2021.  

Děkuji za pochopení a věřte, že ani nás tato situace netěší. 

 

Ing. Monika Dobruská

ředitelka školy

2021-01-08