Výsledky voleb do ŠR z řad zákonných zástupců

                                                                                  Č.j.: S/0907/2021/1

Výsledky voleb zákonných zástupců do Školské rady konané dne 14.09.2021 

Z důvodu končícího volebního období Školské rady byly vyhlášeny volby pro zákonné zástupce s účinností nástupu od 15.9.2021

Za zástupce z řad zákonných zástupců školy do Školské rady ZŠ Pardubic–Svítkov, Školní 748, 530 06 Pardubice byly řádně zvoleny tyto kandidátky:  

·      Mgr. Šárka Mrklovská

·      Mgr. Lucie Doležalová  

 a stávají se od 15.9.2021 jejími platnými členy na tříleté volební období.

Členové volební komise:

Mgr. Jana Musilová

Mgr. Kateřina Tichá   

Mgr. Kateřina Vlasáková

V Pardubicích dne 15.9.2021                                        

                                                   

2021-09-15

Sběr papíru

Čtvrtek  30.9.  13 - 17 hod.

Pátek     1.10.    7 - 8 hod.

Sběr se bude vážit opět ve škole!

Kartony vozte odděleně!

2021-09-14

LIDOVÝ BĚH VAŇKA VAŇHY

Vážení rodiče a žáci,

v neděli 19. 9. 2021 se uskuteční v rámci doprovodného programu Pardubického vinařského půlmaratonu Lidový běh Vaňka Vaňhy v délce cca 1700 m centrem Pardubic. Hlavní organizátor závodu vyhlašuje soutěž pro školy o hodnotné ceny s největší účastí závodníků z řad žáků a rodičů startující za danou školu. Ačkoli se nejedná o školní akci, můžete tak naši školu podpořit svojí účastí. Pro každé dítě je připraveno startovní číslo, pamětní medaile s numismatickou hodnotou, ovoce a malinovka. 

Informace také naleznete na www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz

Pokud se rozhodnete něco udělat pro své zdraví a zároveň tak podpořit školu, stačí se na závod přihlásit předem u třídních učitelů do 17.9. 2021. Žáci mají startovné zdarma (stačí se pouze zaregistrovat). Rodiče, kteří se rozhodnou běžet lidový běh platí startovné 50,- Kč. Pro zjednodušení registrace prosíme uhradit startovné za rodiče také u třídních učitelů, nikoli na místě v den startu.  Jelikož se nejedná o školní akci, je důležité, aby rodiče zajistili dětem doprovod. Pokud by se děti z vyšších ročníků zúčastnily bez doprovodu rodičů, činí tak na vlastní zodpovědnost. V roce 2019 se nás na závodě sešlo 106. Sponzor B & C trade  poskytl pro každého závodníka školy dárek v podobě zeleného funkčního trika, abychom se na startu poznali. Nějaké dresy ještě máme, takže první zájemci, kteří se zaregistrují, dostanou dres zdarma. Pokud by se někdo účastnil a již dres obdržel v předchozím ročníku, vezměte si ho prosím také na start.   

Organizátor soutěže nemůže ověřit skutečný počet startujících za školu, a tak počítá s přístupem v duchu fair-play při uvádění pravdivého počtu závodníků na registrační listině. Proto bude za školu v den závodu od 8:20 do 9:20 na Smetanově náměstí (vedle divadla) probíhat ověření startovní listiny. Každému registrovanému jménu předá zaměstnanec školy číslo. Pozor! Podle zkušeností z minulých ročníků se v prostoru kolem divadla takto shlukují i ostatní školy. Poznáme se podle zelených dresů a cedule ZŠ Svítkov. Start běhu je v 9:40.

Těšíme se na vaši účast. Sportu zdar!

2021-09-12

Zrušené testování od 13.9.2021

Od 13.9.2021 se ruší testování na školách do odvolání. 

Roušky a respirátory ve společných prostorách platí. 

2021-09-10

SRPDŠ + volba do Školské rady

Třídní schůzky se uskuteční dne: 14.9.2021 od 17:00 hodin. 

Výbor SRPDŠ se uskuteční 14.9.2021 od 16:00 hodin v učebně Přírodopisu (nová přístavba), sejdeme se všichni v 15.55 hod před hlavním vchodem a vyzvedne nás paní ředitelka a přesuneme se na stanovené místo. 

Zároveň budou probíhat volby do Školské rady - hlavní vchod u šaten od 16:00-19:00 hodin. 

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY PŘI ZŠ SVÍTKOV 
je dobrovolný spolek rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří mají zájem o výchovu dětí a o práci školy.
SRPDŠ přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajištění výchovné činnosti,
zlepšení školního prostředí a ke zkvalitnění mimoškolní výchovy dětí.

   Finanční prostředky náš SPOLEK získává:

     Příspěvky členů tedy rodičů nebo přátel a to ve výši 300- Kč / 1 dítě nebo 400,- Kč / 2 a více dětí (platí nejmladší sourozenec)

       Sběr starého papíru je dostupný zdroj financí (2x ročně *)

Příspěvky pro SRPDŠ prosíme uhradit: * žáci nejpozději do 31.9.2021 – vždy u třídního učitele. Nejlépe u třídního učitele na třídních schůzkách 14.9.2021
Členství ve Spolku je dobrovolné, pokud se však nestanete členy, nemohou Vaše děti čerpat dotační výhody na akce školy, na které Spolek přispívá. Děkujeme všem za podporu a pomoc, jak finanční, materiální tak i fyzickou. Zároveň vyzýváme všechny rodiče, kteří mají chuť se podílet aktivně na chodu Spolku, ať nás neváhají kontaktovat srpds.zssvitkov@gmail.com.

Další informace najdete na www.zssvitkov.cz. Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2021/2022 

Zlata Stachová, předsedkyně výboru SRPDŠ a ostatní členové výboru SRPDŠ - zástupci tříd

 

 

 

2021-09-07