Nástup žáků od 19.4.2021

Vážení rodiče, 
posíláme informace ohledně nástupu žáků prvního stupně od 19.4.2021.

Informace dle manuálu k testování:
- žáci se budou vždy testovat v pondělí a ve čtvrtek
-  testovací místa budou pro všechny testované ročníky přístupná ze vchodu u tělocvičny (ulice Kostnická) v po a čt

- 2.A, 2.B a 3.A přicházejí ke vchodu v 7:30, kde si je vyzvednou třídní učitelky a budou se řídit jejich pokyny. (sudý týden)
-  3.B, 5.A a 5.B přicházejí ke vchodu v 8:15,  kde si je vyzvednou třídní učitelky a budou se řídit jejich pokyny. (sudý týden)
- v ostatní dny (út, st a pá) chodí všichni vchodem hlavním či na přístavbě rovnou do šaten, šatny jsou přístupné od 7:30 hodin. 
-  pokud chce rodič ve výjimečném případě dopomoci svému dítěti při testování prvních či druhých tříd, bude mu to umožněno v po a čt v 6:45-7:30 ve vestibulu školy v nové přístavbě (ulice Školní), kde se budete řídit pokyny zaměstnanců školy
- testování se neprovádí u žáků, kterým neuplynulo 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu a toto je nutné doložit lékařským potvrzením
- video s testováním máte v odkazu, prosíme, abyste si ho s Vaším dítětem důkladně nastudovali. Žáci se testují samoodběrem a zaměstnanec pouze na dítě dohlíží a vyhodnocuje test. Vhodné je si třeba stěr z nosu vyzkoušet s dítětem doma vatovou tyčinkou. 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole?fbclid=IwAR1ppSEVDRWVJqOs0-quyK-QE9LkRLU6re-RA9ZdLah8WQSn3IM4_pzeaOs
- v případě pozitivního testu bude okamžitě kontaktován zákonný zástupce žáka, dítě bude přemístěno do izolační místnosti s dohledem, bude mu předáno potvrzení o antigenním testu pro pediatra. Dítě poté musí absolvovat PCR test. Povinností zákonného zástupce je si dítě co nejdříve vyzvednout ve škole. 
- při pozitivním testování v pondělí odchází do izolace pouze pozitivně testovaný žák ze třídy, ostatní negativně testovaní žáci se zúčastní výuky
- je-li pozitivně testováno některé dítě ze třídy ve čtvrtek, budou informováni zákonní zástupci dětí celé třídy, která pak odchází do izolace a je třeba si děti co nejdříve vyzvednout a počkat na další instrukce KHS či školy. 
- při pobytu ve škole je žák povinen používat ochranu dýchacích cest dle nařízení - respirátor či chirurgickou roušku

- žáci se řídí pokyny zaměstnanců školy a po celou dobu dodržují hygienická nařízení

Používané testy pro testování: LEPU MEDICAL

Doufáme, že společnými silami to všichni zvládneme. 

Děkujeme za podporu. 

2021-04-15

obědy v týdnu od 19. 4. - 23. 4. 2021

Obědy v týdnu od 19. 4. 2021 - 23. 4. 2021

Vážení rodiče,

nadále zůstává v platnosti stejný systém přihlášek a odhlášek obědů. 

To znamená, že žáci na prezenční výuce mají obědy přihlášené a stravují se

ve školní jídelně. Pokud o oběd nemáte zájem nebo se vaše dítě prezenční 

výuky neúčastní, oběd si sami odhlašujete. 

Žákům na distanční výuce zůstávají obědy odhlášené. Oběd si můžete objednat a vyzvednout z výdejního okénka.

Pro větší přehlednost přihlášených/odhlášených tříd je tabulka v příloze.

Prosíme, přihlášky a odhlášky obědů proveďte den předem do 14,00 hodin.

 

Děkujeme za spolupráci.

M. Rosulková

ŠJ Svítkov

Obědy 19. 4. - 23. 4. 2021.docx
2021-04-15

Zápis do 1. tříd

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022

v souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Organizace zápisu (celé viz. příloha)

Příjem žádostí = ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU proběhne z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru bez přítomnosti dětí v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu 

Termíny: 

·        Vydávání žádosti pro zápis dítěte do základní školy/odklad povinné školní docházky: 1. 4. 2021 – 23. 4. 2021 

·         Příjem žádosti základní školou = zápis do 1. ročníku: 19.4. 2021 - 23. 4. 2021 

Všechny informace jsou uvedeny ZDE

Kritéria pro přijetí a organizaci zápisu jsou v příloze. 

Kritéria přijímaní 2021.docx
Informace k zápisu_2021-22.docx
2021-04-10

Informace k nástupu žáků 12.4.2021

Vážení rodiče, 
posíláme informace ohledně nástupu žáků prvního stupně od 12.4.2021.
Liché týdny (12.4.2021) nástup 1. a 4. třídy
Sudé týdny (19.4.2021) nástup 2.,3.a 5. třídy.
V týdnu, kdy žáci nenavštěvují školu prezenčně, zůstává povinná distanční výuka.
Informace dle manuálu k testování:
- žáci se budou vždy testovat v pondělí a ve čtvrtek
-  testovací místa budou pro všechny testované ročníky přístupná ze vchodu u tělocvičny (ulice Kostnická) v po a čt
- 1.A, 1.B a 1.C přicházejí ke vchodu v 7:30, kde si je vyzvednou třídní učitelky a budou se řídit jejich pokyny. (lichý týden)
- 4.A a 4.B přicházejí ke vchodu v 8:15,  kde si je vyzvednou třídní učitelky a budou se řídit jejich pokyny.(lichý týden)
- 2.A, 2.B a 3.A přicházejí ke vchodu v 7:30, kde si je vyzvednou třídní učitelky a budou se řídit jejich pokyny. (sudý týden)
-  3.B, 5.A a 5.B přicházejí ke vchodu v 8:15,  kde si je vyzvednou třídní učitelky a budou se řídit jejich pokyny. (sudý týden)
- v ostatní dny (út, st a pá) chodí všichni vchodem hlavním či na přístavbě rovnou do šaten, šatny jsou přístupné od 7:30 hodin. 
-  pokud chce rodič ve výjimečném případě dopomoci svému dítěti při testování prvních či druhých tříd, bude mu to umožněno v po a čt v 6:45-7:30 ve vestibulu školy v nové přístavbě (ulice Školní), kde se budete řídit pokyny zaměstnanců školy
- testování se neprování u žáků, kterým neuplynulo 90 dnů od prvního pozitivního PCR testu a toto je nutné doložit lékařským potvrzením
- video s testováním máte v odkazu, prosíme, abyste si ho s Vaším dítětem důkladně nastudovali. Žáci se testují samoodběrem a zaměstnanec pouze na dítě dohlíží a vyhodnocuje test. Vhodné je si třeba stěr z nosu vyzkoušet s dítětem doma vatovou tyčinkou. 

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole?fbclid=IwAR1ppSEVDRWVJqOs0-quyK-QE9LkRLU6re-RA9ZdLah8WQSn3IM4_pzeaOs
- v případě pozitivního testu bude okamžitě kontaktován zákonný zástupce žáka, dítě bude přemístěno do izolační místnosti s dohledem, bude mu předáno potvrzení o antigenním testu pro pediatra. Dítě poté musí absolvovat PCR test. Povinností zákonného zástupce je si dítě co nejdříve vyzvednout ve škole. 
- při pozitivním testování v pondělí odchází do izolace pouze pozitivně testovaný žák ze třídy, ostatní negativně testovaní žáci se zúčastní výuky
- je-li pozitivně testováno některé dítě ze třídy ve čtvrtek, budou informováni zákonní zástupci dětí celé třídy, která pak odchází do izolace a je třeba si děti co nejdříve vyzvednout a počkat na další instrukce KHS či školy. 
- při pobytu ve škole je žák povinen používat ochranu dýchacích cest dle nařízení - respirátor či chirurgickou roušku

- žáci se řídí pokyny zaměstnanců školy a po celou dobu dodržují hygienická nařízení

Používané testy pro testování: LEPU MEDICAL

Doufáme, že společnými silami to všichni zvládneme. 

Děkujeme za podporu. 

Mimořádné-opatření-ochrana-dýchacích-cest-s-účinností-od-12.4.2021-do-odvolání (002).pdf
Mimořádné-opatření-testování-žáků-ve-školách-12-4.pdf
2021-04-08

Obědy v týdnu od 12. 4. 2021 - 16. 4. 2021

Vážení rodiče,

žáci na prezenční výuce mají obědy přihlášené a stravují se ve školní jídelně. Pokud o oběd nemáte zájem, musíte si ho sami odhlásit.

Žákům na distanční výuce zůstávají obědy odhlášené. Oběd si můžete objednat a vyzvednout z výdejního okénka.

Pro větší přehlednost přihlášených/odhlášených tříd slouží tabulka v příloze.

Prosíme, přihlášky a odhlášky obědů proveďte den předem do 14,00 hodin.

 

Děkujeme za spolupráci.

 

ŠJ Svítkov

M. Rosulková

 

Obědy 12. 4. - 16. 4. 2021.docx
2021-04-08