Třídní schůzky on-line

Vážení rodiče, 

třídní schůzky se z epidemiologického důvodu uskuteční on-line v termínu mezi 3.12.-15.12.2020

Podrobnější informace s připojením a hodinou konání Vám sdělí Vaši třídní učitelé. 

 

Děkujeme za pochopení. 

2020-11-30

informace + tabulka tříd - obědy 30. 11. - 4. 12. 2020

Vážení rodiče,
První až páté třídy jsou od 30. 11. 2020 přihlášené ke stravování a budou obědvat ve školní jídelně.
V týdnu od 30. 11. – 4. 12. 2020 jsou přihlášené ke stravování i šesté, osmé a deváté třídy , tyto třídy budou také obědvat ve školní jídelně.

Pokud nebudete chtít oběd, musíte si ho sami odhlásit.

Sedmé třídy budou v týdnu od 30. 11. – 4. 12. 2020 odhlášené. Pokud budou mít žáci z těchto tříd zájem o oběd, musí si ho sami přihlásit . Přihlášky , prosíme do 14,00 hodin den předem.
Výdej obědů bude bez polévky z výdejního okénka.
Čas výdeje z výdejního okénka pouze 7. třídy – 12,30 – 13,30 hodin
Mimo tento čas nebude možné oběd vydat. Pro výdej z okénka, prosím , zvoňte.
Výdej obědů pro nemocné děti od 14,00 – 14,30 hodin.
Platí pro první den nemoci, potom je nutné obědy odhlásit.
Děkujeme za spolupráci.

ŠJ Svítkov
M. Rosulková
Tel. 466 304 073, 731 681 192

tabulka - obědy 30. 11. - 4. 12.pdf
2020-11-25

Školní družina od 30.11.2020

Vážení rodiče.

Od pondělí 30.11.2020 nadále funguje družina v homogenních skupinách. V organizaci ŠD dochází k několika změnám:

1. Opět začne fungovat ranní družina - ve dvou skupinách - odděleně pro I. a II. ročníky. Příchod dětí mezi 6:15 až 7:15 hodin - BOČNÍ nový VCHOD. 

2. Čas odpoledního vyzvedávání: jednotný pro všechny skupiny v 13:00, 15:00, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15 a 16:30 hodin.

3. Místo vyzvedávání: I.A, I.B a I.C -  BOČNÍ nový VCHOD.

                                  II.A, II.B - HLAVNÍ VCHOD.

UVEDENÉ MOŽNOSTI VYZVEDÁVÁNÍ PLATÍ PRO CELÝ TÝDEN, TEDY VČETNĚ STŘEDY.

Každý den budou děti trávit nejméně hodinu venku, a to i za nepříznivého počasí - jak na školní zahradě rozdělené na 5 částí, tak na vycházkách mimo školu. PROSÍME!!!!! Vybavte je pláštěnkou a holínkami, tak, jak jste byli zvyklí ve školce. Nezbytné jsou i šusťáky, zabrání ušpinění školních kalhot, a teplé ponožky do holin.

Společné akce celé družiny se, bohužel, stále nesmí pořádat, ve středu bude vždy na programu turistika po jednotlivých skupinách - s návratem do školy do 15:00 hodin.

V PLATNOSTI ZŮSTÁVÁ ZAKRYTÍ DÝCHACÍCH CEST ROUŠKOU PO CELOU DOBU POBYTU V ŠD !!

 

 

2020-11-24

Nástup žáků od 30.11.2020

Vážení rodiče a milí žáci, 

nastal den, kdy opět usednete do školních lavic. 

Budeme muset být všichni zodpovědní a dodržovat nejen hygienická nařízení, povinné jsou u všech žáků roušky po celou dobu výuky. 

Všeobecné podrobnosti o provozu škol jsou ke stažení v příloze.

Od 30.11.2020 nastoupí zbytek prvního stupně a stále budou chodit deváté třídy. 

Třídy 6,7,8.ročníku se budou střídat (lichý týden 6,8.r. a sudý týden 7.r), kdo tedy nebude chodit do školy prezenčně, zůstává u něj povinná distanční výuka. 

Rozvrh zůstává zachován. O případných změnách v on-line výuce budou žáci na distanční výuce včas informováni. 

Jelikož musíme dodržet opatření nástupu tříd, odchody na oběd, atd. níže zasíláme ranní nástupy a odchody na oběd se dozvíte od třídních učitelů. 

Ve Vašich třídách mohou nastat nepatrné změny v rozvrhu, ty se opět dozvíte od třídních učitelů (např. přes Bakaláře, na stránkách tříd či zápisem přílohy do ŽK).

Ranní družina bude pro žáky prvních a druhých tříd od 6:15 hod. (ostatní se řídí dle rozpisu). Odpolední družina je zachována v homogenních skupinách a informace podá vedoucí ŠD či budou na stránkách ŠD. 

Prosíme rodiče, aby poučili své děti o bezpečném chování a zodpovědném přístupu v této pro všechny obtížné době. 

Ani pro nás to není lehká siuace, jestliže si prostudujete podmínky provozu. 

 

Děkujeme vedení školy

Nástup do školy od 30.11.2020 – lichý týden 1 stupeň + 6,8,9.ročníky

                           od 7.12.2020 – sudý týden 1. stupeň + 7,9.ročníky

LICHÝ TÝDEN – ranní nástup ( 30.11. - 4.12.2020)

 PŘÍSTAVBA ( boční vchod)                 
1.A, B, C         7:30
2.A,B                 7:35
3.A,B                   7:40


 HLAVNÍ VCHOD (stará budova)

4.A,B                   7:45
5.A,B                    7:50
6.A,B                      7:30
8.A,B                        7:35
9.A,B                           7:40
 

SUDÝ TÝDEN – ranní nástup (07.12. - 11.12.2020)

PŘÍSTAVBA ( boční vchod)

1.A, B, C     7:30
2.A,B           7:35
3.A,B             7:40
 

HLAVNÍ VCHOD (stará budova)

4.A,B            7:45
5.A,B              7:50
7.A,B,C             7:30
9.A,B                   7:40
 

 

 

 

Informace k provozu škol.pdf
2020-11-24

informace - stravování od 23. 11. 2020

Vážení rodiče,
První a druhé třídy zůstávají od 23. 11. 2020 přihlášené ke stravování a budou obědvat ve školní jídelně. Pokud nebudete chtít oběd, musíte si ho sami odhlásit.

Třetí až deváté třídy budou od 23. 11. 2020 nadále odhlášené. Pokud budou mít žáci z těchto tříd zájem o oběd, musí si ho sami přihlásit . Přihlášky , prosíme do 12,00 hodin den předem.
Výdej obědů bude bez polévky z výdejního okénka.
Nadále platí čas výdeje z výdejního okénka 1. stupeň – 11,30 – 12,30 hodin
2. stupeň – 12,30 – 13,30 hodin

Výdej obědů pro nemocné děti z 1. a 2. tříd od 14,00 – 14,30 hodin.
Platí pro první den nemoci, potom je nutné obědy odhlásit.
Děkujeme za spolupráci.

ŠJ Svítkov
M. Rosulková

2020-11-20