Učivo pro chybějící žáky 8. 2.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 43/ 1, 2

čítanka: str. 80, 81

do sešitu Š: zápis: Bajka (viz. příloha)

Matematika

Procvičovali jsme nakupování a kontrolu správnosti vrácení peněz.

str. 4/ 2

str. 5/ 5

2024-02-08

Učivo pro chybějící žáky 7. 2.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 42

písanka: str. 11/ pouze přesmyčky

Matematika

2.díl - str. 4/ 1

Procvičujeme sčítání a odčítání do 100.

2024-02-07

Učivo pro chybějící žáky 6. 2.

Český jazyk

pracovní sešit: dodělat str. 41

učebnice: str. 52/ 12 do sešitu psát pouze názvy obrázků (saláty, okurky....)

čítanka: str. 78, 79

písanka: str. 10

Stále procvičujeme spárvné psaní u, ů, ú + měkké a tvrdé slabiky.

Matematika

str. 76

2024-02-06

Učivo pro chybějící žáky 5. 2.

Český jazyk

str. 41/ 4

učebnice: str. 53/ 9, 10

do sešitu ČJ-D (pokud nemáte můžete do Š): učebnice str. 53/ 15

čítanka: str. 77

písanka: str. 8

Matematika

str. 75/ 2, 3

do sešitu:

32+5=     89-7=

41+9=     95-3=

72+5=     35-10=

2+35=     47-3=

7+42=     29-6=

Prvouka

Procvičujeme hodiny, roční období, měsíce, dny v roce.

2024-02-05

Učivo pro chybějící žáky 1. 2.

Český jazyk

pracovní sešit: dodělat str. 40

písanka: str. 8 - pouze přesmyčky, str. 10 - pouze přesmyčky

Procvičovali jsme u, ů,ú + tvrdé a měkké slabiky:

https://wordwall.net/cs-cz/community/psan%C3%AD/%C3%BA-%C5%AF

https://wordwall.net/cs-cz/community/tvrd%C3%A9-a-m%C4%9Bkk%C3%A9-souhl%C3%A1sky

Matematika

dodělat str. 74, str. 75/ 1

https://wordwall.net/cs/resource/10905460/po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD-do-100-bez-p%C5%99echodu

 

 

2024-02-01