Učivo pro chybějící žáky 22. 1.

Český jazyk

do sešitu Š - viz. příloha

do sešitu D - uč. str. 51/ 7 (píšeme pouze množná čísla)

učebnice: str. 50/ 1, str. 51/ 1-6

pracovní sešit: str. 37/ 1, 3

čtení nás baví: str. 36

Matematika

str. 69/ 10

str. 70

Prvouka

Do sešitu jsme si vypsali měsíce v roce, barevně je rozlišili podle ročních období.

Dále jsme si vypsali do sešitu dny v týdny a rozdělili je na pracovní dny a víkend.

 

IMG_4206.jpg
2024-01-22

Kdy se píše tvrdé a kdy měkké?

2024-01-22

Učivo pro chybějící žáky 19. 1.

Český jazyk

-opakovali jsme psaní u,ů,ú

https://wordwall.net/cs-cz/community/psan%C3%AD/%C3%BA-%C5%AF

str. 37/ 1 pouze přečíst

Matematika

Opakovali jsme pojmy přímka, polopřímka, úsečka, jak se správně vyznačují body.

str. 85/ 1 - 7

2024-01-19

Učivo pro chybějící žáky 18. 1.

Český jazyk

do sešitu Š - půlnoc, domů, klubíčko, půjčko, chůze

- pastelkou zakroužkovat samohlásky

- slova seřadit podle abecedy (psát čísla nad slova)

do sešitu Š - krtek, ryba, hrníček, Samuel, krmelec

- pastelkou zakroužkovat slabikotvorná r,l

- slova rozdělit na slabiky

čtení nás baví: str. 35

Matematika

str. 69/ 1, 2, 11

2024-01-18

Učivo pro chybějící žáky 17. 1.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 35/ 10, str. 36

učebnice: 48/ 3

Matematika

str. 68

2024-01-17