Učivo pro chybějící žáky 15. 2.

Český jazyk

učebnice: str. 55, str. 56/ 8 (na folii)

pracovní sešit: str. 46/ 11, str. 47

čítanka: str. 88, 89

písanka: str. 13 - diktát slov: sova, kozel, veverka, králíček, pes, kočka, liška, želva, delfín

do sešitu Š - viz. příloha

Matematika

str. 7/ 1, 2, 3

Procvičujeme sčítání a odčítání do 100.

2024-02-15

Učivo pro chybějící žáky 14. 2.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 45

do sešitu Š: k_ň, k_že, troj_helník, _hoř, _žovka, dr_bež, sl_ně, _tes, k_rka, _dice

Matematika

str. 6

2024-02-14

Učivo pro chybějící žáky 13. 2.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 44/ 5, 6

písanka: str. 12

čítanka: str. 84 - 87

do sešitu Š - viz. příloha

Procvičovali jsme řazení slov podle abecedy + druhy vět.

Matematika

dodělat str. 5

2024-02-13

Učivo pro chybějící žáky 9. 2.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 43/ 3, str. 44/ 4

písanka: str. 11

čítanka: str. 82

Matematika 

do sešitu geometrie nebo na papír:

1) Narýsuj úsečku AB a vyznač bod D tak, aby neležel na této úsečce. Dále vyznač bod S tak, aby ležel na úsečce AB.

2) Vyznač libovolně body A,B,C,D - spoj tyto body tak, aby vznikla úsečka AC a DB.

3) Narýsuj úsečku AB o velikosti 8cm.

4) Narýsuj libovolnou úsečku, změř její délku a zapiš ji.

Dále jsme opakovali pojmy křivá čára, lomená čára, přímá čára.

Prvouka

Opakovali jsme dny v týdnu, měsíce v roce, roční období, hodiny.

Povídali jsme si o rodině.

2024-02-09

Učivo pro chybějící žáky 8. 2.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 43/ 1, 2

čítanka: str. 80, 81

do sešitu Š: zápis: Bajka (viz. příloha)

Matematika

Procvičovali jsme nakupování a kontrolu správnosti vrácení peněz.

str. 4/ 2

str. 5/ 5

2024-02-08