Učivo pro chybějící žáky 14. 12.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 28/5, str. 29/ 1

čtení nás baví: dodělat str. 28, str. 29

čítanka: str. 55, str. 57

Procvičovali jsme rozdělování slov na slabiky.

Matematika

do sešitu: čísla 73, 25, 35,12 (rozklady) viz. příloha 

Procvičovali jsme počítání se závorkami, geometrické tvary a tělesa a rozklady čísel + rozdělení čísla na desítky a jednotky.

https://wordwall.net/cs-cz/community/t%C4%9Blesa-geometrick%C3%A1

 

2023-12-14

Učivo pro chybějící žáky 13.12.

Český jazyk

učebnice: str. 40/ 1, 2

Procvičujeme rozdělování slov na slabiky.

čítanka: str. 53

Matematika

str. 54 dodělat

Opakovali jsme si geometrické tvary a tělesa.

2023-12-13

Učivo pro chybějící žáky 12. 12.

Český jazyk

str. 28/ 3, 4

písanka: str. 36

čtení nás baví: str. 28

Matematika

do sešitu geometrie: pomocí pravítka jsme dělali čtverec, obdélník, trojúhelník a kruh. Z těchto tvarů jsme do sešitu vytvářeli jakýkoliv obrázek, opět pomocí pravítka.

str. 83/ 1, 2, 3

str. 84/ 1

příklady viz. příloha

IMG_3669.jpg
2023-12-12

Učivo pro chybějící žáky 11. 12.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 28/ 1, 2

opis: O víkendu jsme stavěli sněhuláka. Pomáhal jsi mamince péct cukroví?

čtení: pracovní list viz. příloha (dokreslovali jsme obrázek podle textu)

Matematika

str. 54/ 1

Procvičovali jsme počítání příkladu se závorkami.

Prvouka - stále procvičujeme poznávání listnatých a jehličnatých stromů

https://wordwall.net/cs/resource/63850470/stromy-listnat%C3%A9-a-jehli%C4%8Dnat%C3%A9

https://wordwall.net/cs/resource/23289207/jehli%C4%8Dnat%C3%A9-stromy

cj.cteni.docx
2023-12-11

Učivo pro chybějící žáky 8. 12.

Český jazyk

učebnice: str. 38/ 5

písanka: str. 36

čtení nás baví: str. 27

Řadili jsme rozházená slova tak, aby věta dávala smysl.

Matematika

str. 53

Prvouka

- listnaté a jehličnaté stromy, smíšený les

2023-12-08