Učivo pro chybějící žáky 4. 1.

Český jazyk

učebnice: str. 45

pracovní sešit: str. 31/ 4, str. 32/ 5, 7

čítanka: str. 62, 63

písanka: písmeno z (dopsat stránku)

Procvičujeme psaní u, ů. ú.

Matematika

str. 58/ 5

str. 59

 

2024-01-04

Učivo pro chybějící žáky 20. 12.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 30

učebnice: str. 41/ 2

čítanka: str. 58

do sešitu: Štědrý den, stromeček, vločka, dárek svíčka, cukroví

- u každého slova jsme kroužkovali červenou pastelkou samohlásky

- poté jsme si vybrali jedno ze slov a vytvořili s ním větu oznamovací, rozkazovací, tázací a přací 

- u každé věty jsme kroužkovali samohlásky a na konci jsme číslicí psali počet slov ve větě

Matematika

str. 56/ 1, 2, 3, 5

str. 58/ 1-4

2023-12-20

Učivo pro chybějící žáky 19. 12.

Český jazyk

pracovní sešit: dodělat str. 29

čtení nás baví: str. 30, 31

Matematika

str. 55/ 6

str. 57

+ pracovní list viz. příloha

IMG_3751.jpg
2023-12-19

Vánoční houslový koncert

2023-12-19

Učivo pro chybějící žáky 15. 12.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 29/ 1 slova ve žlutém rámečku jsme rozdělovali na slabiky a počítali, z kolikati slov se každá věta skládá

str. 29/ 2 - u slov, které děti neznaly jsme si vysvětlovaly jejich význam

čítanka: str. 57

čtení nás baví - str. 30, 31 pouze přečíst

písanka - str. 37 pouze písmeno z

Matematika

str. 55/ 1, 2, 4

str. 83/ 4 - obrazce jsme rýsovali do sešitu/na papír a vyznačovali na nich body

Opakovali jsme si geometrická tělesa.

 

 

2023-12-15