Učivo pro chybějící žáky 16.1.

Český jazyk

pracovní sešit: str, 35/ 7, 8, 9

učebnice: str. 48/ 1 a,b, str. 48/ 2

písanka: str. 2 dopsat, str. 3

čítanka: str. 71

Matematika

str. 67

 

2024-01-16

Učivo pro chybějící žáky 15.1.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 34/ 4, 5, 6

do sešitu: koláč, kočička, automat, automobil, houska, klouzek

- seřadit slova podle abecedy

- slova rozdělit na slabiky

- pastelkou zakroužkovat všechny samohlásky

čtení nás baví: str. 34

písanka 2.díl: str. 1 - vybarvit všechna písmenka, která máš ve svém jménu a příjmení

- své jméno a příjmení napsat psacím písmem dolů pod tabulku

str. 2/ pouze rébusy s obrázky + nakreslit řešení

Prvouka - opakujeme měsíce v roce, str. 36, 37, 41

Matematika

str. 66

2024-01-15

Učivo pro chybějící žáky 12. 1.

Český jazyk

učebnice: str. 47/ 1, 2

čítanka: str. 70

https://wordwall.net/cs/resource/53045975/psan%C3%AD-%C3%BA-%C5%AF-u

Matematika

dodělat str. 84

Vysvětlovali jsme si, co je to přímka, polopřímka a úsečka - narýsovali a popsali jsme v sešitu geometrie.

2024-01-12

Učivo pro chybějící žáky 10. 1.

Český jazyk

pracovní sešit: str.33/ 2

do sešitu přepis: Na ledě se klouže kluk. Ráno moudřejší večera. V nouzi poznáš přítele.

Procvičujeme doplňování au, ou, u, ú, ů.

Matematika

str. 63

2024-01-10

Učivo pro chybějící žáky 9.1.

Český jazyk

učebnice: str. 40/ 1, 2

do sešitu: vymyslet 5 slov, ve kterých je dvojhláska au, 5 slov, ve kterých je dvojhláska ou

pracovní sešit: str. 33/ 1

písanka: písmeno x (celá stránka)

čítanka: str. 68, 69

čtení nás baví: str. 33 pouze přečíst

Matematika

str. 62

str. 63/2

do sešitu:

20+4=          40+8=

30+7=          50+2=

10+8=          30+7=

90+2=          70+5=

100+0=          90+1=

2024-01-09