Učivo pro chybějící žáky 19. 1.

Český jazyk

-opakovali jsme psaní u,ů,ú

https://wordwall.net/cs-cz/community/psan%C3%AD/%C3%BA-%C5%AF

str. 37/ 1 pouze přečíst

Matematika

Opakovali jsme pojmy přímka, polopřímka, úsečka, jak se správně vyznačují body.

str. 85/ 1 - 7

2024-01-19

Učivo pro chybějící žáky 18. 1.

Český jazyk

do sešitu Š - půlnoc, domů, klubíčko, půjčko, chůze

- pastelkou zakroužkovat samohlásky

- slova seřadit podle abecedy (psát čísla nad slova)

do sešitu Š - krtek, ryba, hrníček, Samuel, krmelec

- pastelkou zakroužkovat slabikotvorná r,l

- slova rozdělit na slabiky

čtení nás baví: str. 35

Matematika

str. 69/ 1, 2, 11

2024-01-18

Učivo pro chybějící žáky 17. 1.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 35/ 10, str. 36

učebnice: 48/ 3

Matematika

str. 68

2024-01-17

Učivo pro chybějící žáky 16.1.

Český jazyk

pracovní sešit: str, 35/ 7, 8, 9

učebnice: str. 48/ 1 a,b, str. 48/ 2

písanka: str. 2 dopsat, str. 3

čítanka: str. 71

Matematika

str. 67

 

2024-01-16

Učivo pro chybějící žáky 15.1.

Český jazyk

pracovní sešit: str. 34/ 4, 5, 6

do sešitu: koláč, kočička, automat, automobil, houska, klouzek

- seřadit slova podle abecedy

- slova rozdělit na slabiky

- pastelkou zakroužkovat všechny samohlásky

čtení nás baví: str. 34

písanka 2.díl: str. 1 - vybarvit všechna písmenka, která máš ve svém jménu a příjmení

- své jméno a příjmení napsat psacím písmem dolů pod tabulku

str. 2/ pouze rébusy s obrázky + nakreslit řešení

Prvouka - opakujeme měsíce v roce, str. 36, 37, 41

Matematika

str. 66

2024-01-15