Omezení provozu základních škol

Vážení rodiče, 

s politováním Vám musíme oznámit omezení provozu základních školy od 14.10.2020 do 1.11.2020.

Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole a přechází se na povinnou distanční výuku. 

K výuce budete informováni třídními učiteli přes aplikaci "Bakaláři" a přes stránky třídy. 

Prosíme, sledujte naše webové stránky - AKTUALITY, kde ihned budeme zveřejňovat získané informace. 

Obědy budou odhlášeny po dobu uzavření provozu školy. 

Zatím zasedá krizový štáb a nejsou nám známy podrobnější informace. 

 

Děkujeme za pochopení. 

2020-10-13

OČR - ošetřovné do 10-ti let věku

Na základě množících se dotazů a telefonátů, máme tyto informace: 

 Školy nevydávají potvrzení pro účely žádosti o ošetřovné. Stačí pouze čestné prohlášení - dle informace na internetu. 

Bližší informace na OSSZ. 

Případně upřesníme. 

2020-10-13

Distanční výuka - absence

Vážení rodiče, 

jestliže si žák nevyvedne materiály či se nepřihlásí k on-line výuce, je nutné žáka tento den řádně omluvit

V případě, že nebude omluven, nevyzvene si materiály k výuce či se nepřipojí a nebude omluven rodičem, má tento den neomluvenou absenci!!!

Distanční výuka je již povinná dle školského zákona.

Povinností žáka je se řádně každý den informovat o dění ve vyučovacích předmětech. 

Prosíme rodiče o zvýšenou kontrolu svých dětí v distanční výuce, kterou žák tráví v domácím prostředí. 

 

Děkujeme za pochopení

2020-10-12

Střídavá výuka 2.stupeň + stravování

Vážení rodiče a milí žáci, 

v návaznosti na usnesení vlády č.1 s účinností od 12.10.-25.10.2020 platí a zavádí se u druhého stupně ZŠ střídavá výuka. 

Ani pro nás není tato situace lehká. 

V termínu 26.10-27.10 2020 je vyhlášeno mimořádné opatření a stanovují se dle nařízení MŠMT volné dny v základní škole. Žáci tak budou mít volno od 26.10.-30.10.2020 ( kdy 28.10 - státní svátek a 29.-30.10 podzimní prázdniny).

V týdnu od 12.10.-16.10.2020 bude výuka ve škole pro třídy: 7.A, 7.B, 7.C a 9.A, 9.B

                                                      výuka distanční (doma): 6.A, 6.B a 8.A, 8.B

V týdnu od 19.10.-23.10.2020 bude výuka ve škole pro třídy: 6.A, 6.B a 8.A, 8.B

                                                     výuka distanční (doma): 7.A, 7.B, 7.C a 9.A, 9.B

Distanční výuka je pro žáky povinná a je třeba se řídit školním řádem, s tím souvisí i omlouvání žáků. 

Žáci jsou povinni se účastnit distanční výuky, o všem budou informováni od svých třídních učitelů a přes aplikaci "Bakaláři"!!!!!

Prosím rodiče o zvýšenou kontrolu svých dětí při práci z domu.

Žáci na distanční výuce mají možnost se stravovat ve školní jídelně. 

Pro tyto žáky je z hygienického důvodu vyhrazen čas od 11.00-11:30 hodin. Mimo tuto dobu nesmí žáci vstupovat do budovy ani školní jídelny!!!

Žáci se sejdou u bočního vchodu (přístavba - u jídelny), kde budou vyzvednuti pověřenou osobou a odvedeni do jídelny, žádáme o dochvilnost - pozdější vstup nebude žákům na distanční výuce umožněn. 

Žáci musí respektovat nošení roušek a hygienická nařízení. Po vstupu do školy se nepřezouvají, dezinfikují si ruce a vstupují pouze s rouškou ke školní jídelně. V jídelně budou mít vymezený prostor a po konzumaci stravy odcházejí okamžitě opět domů. 

Kdo se nebude stravovat, prosíme o odhlášení stravy okamžitě!!!!

 

Děkujeme za trpělivost a dodržování všech pokynů. 

vedení školy. 

2020-10-09

Přírodovědná exkurze na Bohdanečský rybník

V září se deváťáci vypravili na přírodovědnou exkurzi na Bohdanečský rybník. Pozorovali jsme především vodní ptactvo. Díky kvalitním dalekohledům jsme měli možnost sledovat vzácné orli mořské. Dále jsme odebírali vzorky vody a zkoumali její fyzikální a chemické vlastnosti. Během celé exkurze jsme se věnovali focení zrcadlovými fotoaparáty. Výbavu nám poskytla SPŠCH v rámci projektu I-KAP. Foto zde.

2020-10-08