SRPDŠ + volba do Školské rady

Třídní schůzky se uskuteční dne: 14.9.2021 od 17:00 hodin. 

Výbor SRPDŠ se uskuteční 14.9.2021 od 16:00 hodin v učebně Přírodopisu (nová přístavba), sejdeme se všichni v 15.55 hod před hlavním vchodem a vyzvedne nás paní ředitelka a přesuneme se na stanovené místo. 

Zároveň budou probíhat volby do Školské rady - hlavní vchod u šaten od 16:00-19:00 hodin. 

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL DĚTÍ A ŠKOLY PŘI ZŠ SVÍTKOV 
je dobrovolný spolek rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří mají zájem o výchovu dětí a o práci školy.
SRPDŠ přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajištění výchovné činnosti,
zlepšení školního prostředí a ke zkvalitnění mimoškolní výchovy dětí.

   Finanční prostředky náš SPOLEK získává:

     Příspěvky členů tedy rodičů nebo přátel a to ve výši 300- Kč / 1 dítě nebo 400,- Kč / 2 a více dětí (platí nejmladší sourozenec)

       Sběr starého papíru je dostupný zdroj financí (2x ročně *)

Příspěvky pro SRPDŠ prosíme uhradit: * žáci nejpozději do 31.9.2021 – vždy u třídního učitele. Nejlépe u třídního učitele na třídních schůzkách 14.9.2021
Členství ve Spolku je dobrovolné, pokud se však nestanete členy, nemohou Vaše děti čerpat dotační výhody na akce školy, na které Spolek přispívá. Děkujeme všem za podporu a pomoc, jak finanční, materiální tak i fyzickou. Zároveň vyzýváme všechny rodiče, kteří mají chuť se podílet aktivně na chodu Spolku, ať nás neváhají kontaktovat srpds.zssvitkov@gmail.com.

Další informace najdete na www.zssvitkov.cz. Těšíme se na spolupráci ve školním roce 2021/2022 

Zlata Stachová, předsedkyně výboru SRPDŠ a ostatní členové výboru SRPDŠ - zástupci tříd

 

 

 

2021-09-07

Nabídka kroužků na školní rok 2021/2022

V příloze naleznete nabídku kroužků na letošní školní rok 2021/2022

Nabídka kroužků 2021-2022.pdf
2021-09-06

výdej obědů pro nemocné žáky - změna

Výdej obědů pro nemocné žáky bude ve školním roce 2021/2022 probíhat v těchto časech:

11,30 - 12,00 hodin a 13,30 - 14,00 hodin.

M. Rosulková

ŠJ Svítkov

 

 

 

2021-09-06

volba oběd č. 2

Od 13. 9. 2021 budete mít možnost si zvolit oběd číslo 2 . Oběd č. 1 je automaticky přihlášen po zaplacení zálohy na stravu.

Volba oběda č. 2:

-          přihlášení na stránky školy www.zssvitkov.cz

-          jídelna – odhlašování a přihlašování

-          kliknout http://strav.nasejidelna.cz/0063

-          přihlásit dle přihlašovacích údajů

-          pokud chcete oběd č. 2, kliknout na zelené políčko přeobjednat

-          obědy č. 2 lze objednávat do čtvrteční půlnoci předcházejícího týdne

-          tzn. oběd č. 2 na týden od 13. 9. – 17. 9. 2021 lze změnit do půlnoci 9.9. 2021

-          oběd č. 2 se vaří, pokud se přihlásí alespoň 40 strávníků

 

M. Rosulková

ŠJ Svítkov

2021-09-06

Udělení ředitelského volna 27.9.2021

Dne 27.9.2021 uděluje ředitelka školy ŘEDITELSKÉ VOLNO viz. příloha. 

reditelske_volno_27.9.2021.pdf
2021-09-03