JÍDELNA - důležité informace

Od 2. 9. 2020 je obnoven provoz školní jídelny.
Důležité změny :
- po dobu trvání stávající epidemiologické situace se vaří jen jedno jídlo
- výdej pro nemocné děti je od 14,00 – 14,30 hodin
- strava pro nemocné děti se vydává pouze do jednorázových menu boxů, které dostanete s obědem přímo u výdejního okénka
- z hygienických důvodů nelze používat vlastní nádoby (jídlonosiče)!

Děkujeme za pochopení.

2020-09-02

Upozornění - epidemiologická situace, zodpovědný přístup

Vážení rodiče,
vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci výskytu viru COVID – 19 v ČR vás žádáme, abyste při jakýchkoliv příznacích respiračních chorob, či jiných příznacích nemoci, neposílali děti do školy. Rodiče dětí, u kterých se projeví během výuky příznaky nemoci, budou telefonicky informováni a dítě si neprodleně vyzvednou. V poslední době se šiří virus v dětských kolektivech v souvislosti s probíhajícími tábory a příměstskými tábory. Pokud jste přišli do kontaktu s nakaženou osobou, kontaktujte Krajskou hygienickou stanici. Prosíme, nepodceňujte situaci. V případě karanténních opatření Krajské hygienické stanice by mohlo dojít k narušení celého chodu školy. Chceme předejít zavírání tříd nebo celé školy a vyvarovat se opětnému zavedení distanční výuky pro Vaše děti. 

Děkujeme za ohleduplný a zodpovědný přístup

2020-08-31

POZOR - Prvňáčci !!!

Vážení rodiče, 

z důvodu nepříznivého počasí dochází ke změně přivítání Vašich prňáčků. 

Věnujte tomuto příspěvku zvýšenou pozornost a vzájemně se kontaktujte!!!!

Přivítání proběhne v 8:00 h. ve vestibulu školy v nové přístavbě.  Do budovy budete vpuštěni v 7:50 h.  Vstup z ulice Školní 748 (vydlážděný prostor vedle nové kolárny)

Do tohoto prostoru je zákaz vjezdu všech vozidel!!!!

Z epidemiologických důvodů bude umožněn vstup pouze dvěma doprovázejícím osobám ke každému dítěti!!!

Všechny dopělé osoby budou muset mít ochranu dýchacích cest (roušku)!!!! Děti mít prozatím roušku nemusí. 

Po přívítání ve vestibulu budete moci doprovodit své dítě do jeho třídy a vyfotografovat si ho v lavici. 

Prosíme berte ohled na průběžné vybavování přístavby nábytkem, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po přístavbě. 

Děkujeme, že se budete pohybovat jen ve vymezeném prostoru. 

 

vedení školy

2020-08-31

Organizace školního roku a pokyny k 1.září 2020

Vážení rodiče,

školní rok 2020/2021 zahájí žáci 2. - 9. ročníku dne 1.9.2020 v 7:50 hodin ve svých třídách.

Slavnostní zahájení pro první třídy proběhne na hřišti školy, kde budou třídní učitelky shromažďovat jednotlivé třídy. Vstup dle pokynů třídních učitelek – branka u tělocvičny.

Ostatní žáci budou přicházet hlavním vchodem, kde bude umístěna dezinfekce.

Vstup rodičů dle pokynů MŠMT je do školy zakázán.
Jestliže budete chtít kontaktovat třídní učitele, domluvte si vše e-mailem či telefonicky.

Více informací naleznete na stránkách svých tříd.

Školní zpravodaj 2020-2021.pdf
2020-08-28

Upozornění pro rodiče

Omlouváme se za občasné výpadky telefonních linek, webových stránek a elektronické pošty. K těmto výpadkům dochází z důvodu propojování sítí v původní budově školy a přístavbě.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy.

2020-08-28