Lidový běh Vaňka Vaňhy

Děkujeme všem běžcům z řad žáků a rodičů, kteří se zúčastnili lidového běhu. Naše škola v soutěži škol obsadila 5. místo a obdržela hodnotné ceny. Poznáte nás podle zelených dresů od sponzora B&C Trade. Foto zde.

2021-09-19

Výsledky voleb do ŠR z řad zákonných zástupců

                                                                                  Č.j.: S/0907/2021/1

Výsledky voleb zákonných zástupců do Školské rady konané dne 14.09.2021 

Z důvodu končícího volebního období Školské rady byly vyhlášeny volby pro zákonné zástupce s účinností nástupu od 15.9.2021

Za zástupce z řad zákonných zástupců školy do Školské rady ZŠ Pardubic–Svítkov, Školní 748, 530 06 Pardubice byly řádně zvoleny tyto kandidátky:  

·      Mgr. Šárka Mrklovská

·      Mgr. Lucie Doležalová  

 a stávají se od 15.9.2021 jejími platnými členy na tříleté volební období.

Členové volební komise:

Mgr. Jana Musilová

Mgr. Kateřina Tichá   

Mgr. Kateřina Vlasáková

V Pardubicích dne 15.9.2021                                        

                                                   

2021-09-15

Sběr papíru

Čtvrtek  30.9.  13 - 17 hod.

Pátek     1.10.    7 - 8 hod.

Sběr se bude vážit opět ve škole!

Kartony vozte odděleně!

2021-09-14

LIDOVÝ BĚH VAŇKA VAŇHY

Vážení rodiče a žáci,

v neděli 19. 9. 2021 se uskuteční v rámci doprovodného programu Pardubického vinařského půlmaratonu Lidový běh Vaňka Vaňhy v délce cca 1700 m centrem Pardubic. Hlavní organizátor závodu vyhlašuje soutěž pro školy o hodnotné ceny s největší účastí závodníků z řad žáků a rodičů startující za danou školu. Ačkoli se nejedná o školní akci, můžete tak naši školu podpořit svojí účastí. Pro každé dítě je připraveno startovní číslo, pamětní medaile s numismatickou hodnotou, ovoce a malinovka. 

Informace také naleznete na www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz

Pokud se rozhodnete něco udělat pro své zdraví a zároveň tak podpořit školu, stačí se na závod přihlásit předem u třídních učitelů do 17.9. 2021. Žáci mají startovné zdarma (stačí se pouze zaregistrovat). Rodiče, kteří se rozhodnou běžet lidový běh platí startovné 50,- Kč. Pro zjednodušení registrace prosíme uhradit startovné za rodiče také u třídních učitelů, nikoli na místě v den startu.  Jelikož se nejedná o školní akci, je důležité, aby rodiče zajistili dětem doprovod. Pokud by se děti z vyšších ročníků zúčastnily bez doprovodu rodičů, činí tak na vlastní zodpovědnost. V roce 2019 se nás na závodě sešlo 106. Sponzor B & C trade  poskytl pro každého závodníka školy dárek v podobě zeleného funkčního trika, abychom se na startu poznali. Nějaké dresy ještě máme, takže první zájemci, kteří se zaregistrují, dostanou dres zdarma. Pokud by se někdo účastnil a již dres obdržel v předchozím ročníku, vezměte si ho prosím také na start.   

Organizátor soutěže nemůže ověřit skutečný počet startujících za školu, a tak počítá s přístupem v duchu fair-play při uvádění pravdivého počtu závodníků na registrační listině. Proto bude za školu v den závodu od 8:20 do 9:20 na Smetanově náměstí (vedle divadla) probíhat ověření startovní listiny. Každému registrovanému jménu předá zaměstnanec školy číslo. Pozor! Podle zkušeností z minulých ročníků se v prostoru kolem divadla takto shlukují i ostatní školy. Poznáme se podle zelených dresů a cedule ZŠ Svítkov. Start běhu je v 9:40.

Těšíme se na vaši účast. Sportu zdar!

2021-09-12

Zrušené testování od 13.9.2021

Od 13.9.2021 se ruší testování na školách do odvolání. 

Roušky a respirátory ve společných prostorách platí. 

2021-09-10